بلوک هیدرولیک

بلوک هیدرولیک از ساخت و طراحی و مشاوره نحوه استفاده و کاربرد آن از جمله خدماتی هستند که توسط مهندسین و کارشناسان شرکت رکسان پارسیان ارائه می گردد همچنین سایر محصولات هیدرولیکی نیز توسط این شرکت ساخته و طراحی می گردد.

hydraulic block

 بلوک هیدرولیک از ساخت و طراحی و مشاوره نحوه استفاده و کاربرد آن از جمله خدماتی هستند که توسط مهندسین و کارشناسان شرکت رکسان پارسیان ارائه می گردد همچنین سایر محصولات هیدرولیکی نیز توسط این شرکت ساخته و طراحی می گردد.