En

آکومولاتور تیوپی

آکومولاتور هیدرولیکی تیوبی،ناحیه ی سیال ازناحیه ی گاز توسط یک تیوب جدا می شود. سیال اطراف تیوب در ارتباط با مدار سیستم است. بنابراین هرگونه افزایش فشار موجب ورود سیال به آکومولاتورهیدرولیکی شده و گاز را متراکم می کند. برعکس، هرگونه افت فشار در مدار موجب انبساط گاز، دراثر هدایت سیال از آکومولاتور به مدار می شود.
آکومولاتورهای هیدرولیکی تیوبی،درحالت های عمودی، افقی وتحت شرایط کاری خاص و حتی در سطوح شیبدار نصب می شود. درحالت های قائم وشیبدار، شیر سمت سیال باید روبه پایین باشد.آکومولاتورهای هیدرولیکی تیوبی شامل یک رگه ی فورج شده یاجوشی فشار، یک تیوب انعطاف پذیر واتصال برای نفت وگاز می باشد.
آکومولاتور تیوپی را می توان پرمصرفترین نوع آکومولاتور در صنایع هیدرولیک و پنوماتیک به شمار آورد. آکومولاتورهای تیوپی با گاز نیتروژن یا ازت شارژ می شوند که داخل یک محفظه فشار فولاد سخت که بصورت یک تکه سخت کاری شده و یا دو تکه جوش خورده قرار می گیرد. تیوپ آکومولاتور تیوپی از جنسی با خاصیت الاستومتری که معمولا لاستیکی است ساخته شده . فشار گاز داخلی تیوپ آکومولاتور توسط شیری که در بالای تیوپ قرار گرفته است قابل کنترل می باشد.
در صورتیکه آکومولاتورهای تیوپی بصورت عمودی و یا تحت زاویه مورد استفاده قرار شود گاز باید در قسمت بالایی قرار گیرد. زمانیکه فشار جریان سیال در خط لوله افت می کند، گاز فشرده شده در داخل آکومولاتور تیوپی منبسط شده و مایع داخل محفظه را به داخل جریان هیدرولیک می فرستد. در فشار صفر ممکن است تیوپ آکومولاتور به بیرون محفظه رانده شود. برای جلوگیری از این پدیده معمولا یک شیر فنری در طرف سیال قرار میگیرد.
از کاربرد های آکومولاتورهای تیوپی:
ماشین آلات و دستگاه های کشاورزی,ماشین آلات زراعتی و باغداری,صنایع نفت و گاز و پتروشیمی,صنایع دریایی و کشتی رانی,ماشین آلات راهسازی
آکومولاتور تیوپی بعد از اتمام طول عمر مفید کاری بیشتر دچار سوراخ شدگی در تیوپ خود میشوند. بعضی اوقات نیز به دلیل قرار گرفتن در بعضی شرایط کاری و یا دستکاری فنی دچار نشت گاز نیتروژن به خارج از محفظه خود میشوند. در نتیجه تعمیرات آکومولاتور های تیوپی معمولا شامل عوض کردن تیوپ آکومولاتور بعد از سوراخ شدن میباشد