سیلندر جوشی (کامپکت)

سیلندرهای هیدرولیک شامل انواع سیلندر جوشی (کامپکت). میل تایپ، تایراد ، کامپکت و سفارشی می باشند.
سیلندر هیدرولیک جوشی در دو سری s , f قابل عرضه می باشد.که در ادامه می پردازیم.
رکسان پارسیان قادر به طراحی و ساخت جک و سیلندر هیدرولیک می باشد.