En

پمپ پیچی

پمپهای پیچی
پمپ پیچی متشکل از ۲ یا ۳ دنده ی مارپیچ در داخل یک محفظه می باشد. که حرکت کردن این دنده های مارپیچی سبب بوجود آمدن جریان در داخل پمپ پیچی می شود. قابل ذکر است که پمپهای پیچی خیلی کم صدا هستند و می توانند یک جریان بسیار آرام را در خروجی خو فراهم کنند. همچنین پمپ پیچی دبی خروجی خیلی بالایی هم دارند.

پمپ پیچی مقاومت‌های در سر راه جریان، فشار متناسب با خود را در سیستم هیدرولیک ایجاد می‌کند و نهایت فشاری که ایجاد می‌شود تابع جمع کل مقاومت‌های ناشی از عامل های بوجود آورنده ی مقاومت داخلی، خارجی و اندازه جریان است.
مقاومت‌های خارجی
بوسیله ی بار روری عمل کننده‌ها، اصطکاک مکانیکی، بارهای ایستا و نیروهای حاصل از شتاب ایجاد می شود.

مقاومت داخلی
حاصل اصطکاک سیال با جداره های داخلی لوله و اصطکاک لایه‌های خود سیال و کاهش انرژی در گلوگاه‌ها می باشد.

در نتیجه فشار یک سیستم هیدرولیکی بوسیله پمپ تعیین و ایجاد نمی‌شود زیرا تابع جمع کل مقاومت‌ها است که در حدودا بیش از مقدار مجاز باعث تخریب و نابودی قطعات می‌شود. جهت مانع شدن از افزایش خیلی زیاد فشار، یک شیر محدود کننده فشار در انتهای خروجی پمپ وصل می‌گردد. بعضی از پمپ‌ها تجهیز به شیر محدود کننده فشار داخلی می باشند که بیشترین فشار کار پمپ را توسط آن مشخص می‌کنند.

از پمپ های پیچی با سایز بزرگ به عنوان پمپ های پرکن با فشار کم و دبی زیاد در پرسهای بزرگ استفاده می گردد. کاربردهای دیگر پمپ های پیچی، بطور کلی در جاهایی که می خواهند حد سر و صدا کنترل را کنند ,می توان اشاره کرد. بعنوان مثال در سیستمهای هیدرولیک زیر دریائی ها