En

فیلتراسیون

فیلتراسیون یک نوع فرآیند به حساب می آید که در این فرآیند عمل جداسازی انجام می شود.به عمل فیلتراسیون صافش نیز گفته می شود.که ذره های جامد از سیال را جدا می کند.
فیلتر در یک سیستم هیدرولیک برای حفظ پاکیزگی و تمیزی سیال به کار می رود. با توجه به اینکه هدف از حفظ پاکیزگی سیال برای بدست آوردن طول عمر بالای اجزای سیستم می باشد، ضروریست که بدانیم که در برخی موقعیت ها، استفاده از فیلتر می تواند نتیجه ی عکس دهد. یکی از موقعیت ها، استفاده ار فیلتر در خط مکش می باشد.
از دیدگاه فیلتراسیون، موقعیت دریافتی پمپ (خط مکش) یک موقعیت ایده آل برای برای فیلتراسیون به دو دلیل سرعت کم سیال و افت فشار کم می باشد. چون در سرعت های بالا به هم ریختگی و آشفتگی سیال وجود
داشته و نیز در افت فشارها حرکت زیاد ذرات وجود دارد و این موارد شرایط فیلتراسیون را سخت می کند.
فیلترهای هیدرولیکی شامل فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط فشار، فیلتر خط مکش از برندهای Hydac, Rexroth , Eaton و فیلتراسیون می باشد.
فیلترها بخش مهمی از سیستم های هیدرولیکی هستند که ذرات ناخواسته را از مایع پاک می کنند. ذرات فلز به طور مداوم توسط اجزای مکانیکی تولید می شوند و باید همراه با سایر آلاینده ها از بین بروند.
فیلترها ممکن است در بسیاری از مکان ها قرار بگیرند. فیلتر ممکن است بین مخزن و پمپ مصرفی قرار داشته باشد. انسداد فیلتر باعث ایجاد حفره و احتمالاً خرابی پمپ می شود. بعضی اوقات فیلتر بین پمپ و شیرهای کنترل قرار دارد. این آرایش گران تر است ، زیرا محفظه فیلتر تحت فشار است ، اما مشکلات کاویتاسیون را برطرف می کند و از شیر کنترل در برابر خرابی پمپ محافظت می کند. سومین محل فیلتر مشترک دقیقاً قبل از ورود خط برگشت به مخزن است. این مکان نسبت به انسداد نسبتاً حساس نیست و به محفظه تحت فشار احتیاج ندارد ، اما آلودگی هایی که از منابع خارجی وارد مخزن می شوند فیلتر نمی شوند تا اینکه حداقل یک بار از سیستم عبور کنند. فیلترها از 7 میکرون تا 15 میکرون استفاده می شوند بستگی به درجه گرانروی روغن هیدرولیک دارد.