لوازم جانبی

رکسان پارسیان، تجهیزات الکترونیکی مانندآمپلی فایر و سنسورها و لوازم جانبی محصولات الکترونیکی را در محدوده ی وسیعی از فعالیت ها و کاربردها با برند رکسروت و ویکرز ارائه می دهد.