سیلندر

سیلندر هیدرولیک ماشینی است که این قابلیت را دارد تا قدرت سیال رابه طور خطی به نیروی مکانیکی تبدیل کند.به سیلند هیدرولیک جک هیدرولیک نیز اطلاق می شود.
شرکت رکسان پارسیان در زمینه صنعت هیدرولیک توانایی طراحی، ساخت سیلندر و ساخت جک تولید انواع سیلندرهای هیدرولیک را دارا می باشد. امکانات رکسان پارسیان شامل مرکز طراحی مهندسی و نیز امکانات کارگاهی شامل تجهیزات ماشینکاری، جوشکاری، ساخت و مونتاژ و نیز تجهیزات کنترل کیفی، تست و آزمون می باشد.
سیلندرهای هیدرولیک شامل انواع میل تایپ، تایراد ، کامپکت و سفارشی می باشند.