En

استخدام تراشکار

۱۳۹۸/۱۱/۲۳

رکسان پارسیان پیشرو در ساخت و طراحی و اجرای سیستم های هیدرولیکی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد متخصص در زمینه تراشکاری دعوت به همکاری می نماید:

استخدام تراشکار