En

استخدام نقشه کش صنعتی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷

شرکت دانش بنیان رکسان پارسیان پیشرو در ساخت و طراحی و اجرای سیستم های هیدرولیکی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط در زمینه کارشناس فروش دعوت به همکاری می نماید:

استخدام نقشه کش صنعتی

شرکت دانش بنیان رکسان پارسیان پیشرو در ساخت و طراحی و اجرای سیستم های هیدرولیکی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط در زمینه کارشناس فروش دعوت به همکاری می نماید: