پمپ

پمپ هیدرولیک یکی از مهم ترین اجزای یک سیستم هیدرولیک می باشد. پمپ هیدرولیکی از طریق دریافت انرژی از طریق محرک (موتور الکتریکی)، این انرژی را به انرژی سیال تبدیل و در اثر انباشت انرژی ایجاد فشار می شود.
گاهی تصور می شود که یک پمپ هیدرولیکی در سیال ایجاد فشار می کند، در حالیکه هدف از به کارگیری پمپ هیدرولیکی ایجاد جریان سیال است. فشار در سیستم هنگامی ایجاد میشود که عاملی در برابر جریان سیال مقاومت کند. مثلا با قرار گرفتن یک بار بر روی سیلندر هیدرولیک.
فشار ایجاد شده در سیستم مستقیما متناسب با نیرو یا باری است که به سیستم اعمال می شود. اگر در برابر جریان سیال مقاومتی ایجاد نشود، هیچ فشاری ایجاد نخواهد شد.
پمپ های هیدرولیک بر اساس نوع عملکردی که دارند، به سه نوع تقسیم می شوند:
• پمپ های هیدرولیکی دنده ای
شامل انواع
 دنده ای داخلی
 دنده ای خارجی
• پمپ های هیدرولیکی پیستونی
شامل انواع
 پیستون شعاعی
 پیستون محوری
نوع پیستون محوری در دو نوع دبی متغیر و دبی ثابت می باشند.
• پمپ های هیدرولیکی پره ای

شرکت رکسان پارسیان، یکی از پیشگامان در عرصه ی ارائه ی انواع پمپ برای کاربردهای مختلف صنایع از قبیل مهندسی راه آهن، صنعت سیمان، صنعت فولاد، صنایع فرایندهای شیمیایی، مهندسی خودرو، پرس و سیستم های شبیه سازی و راه اندازی و حمل و نقل و ماشین آلات می باشد.
در این قسمت انواع پمپ های هیدرولیکی معرفی می گردد.