En

آکومولاتورهای تیوبی Rexroth

نکته مهمی که باید به آن توجه نمود اینست که در زمان هایی که میخواهیم از آکومولاتورهای تیوپی به حالت عمودی و یا زاویه دار استفاده کنیم می بایست گاز همیشه در قسمت بالایی قرارداده شود. مواقعیکه فشار جریان سیال در خط لوله کاهش پیدا می کند، گاز به حالت فشرده شده در داخل آکومولاتور تیوپی منبسط می شود و بعد مایع داخل محفظه را به داخل جریان هیدرولیک هدایت می کند.باید به این نکته دقت کرد زمانی که فشار صفر می شود احتمال دارد که تیوپ آکومولاتور به سمت خارج محفظه هدایت شود.جهت پیشگیری از این اتفاق عمومآ یک شیر از نوع فنری در سمت سیال نصب می کنند.
بلادر های آکومولاتور تیوپی از جنس لاستیکی که خاصیت آن الاستومتری است , می باشد.یک نوع شیر در بالای تیوب وجود دارد که وظیفه کنترل کردن فشار گاز داخلی تیوپ آکومولاتور را بر عهده دارد.
آکومولاتورتیوبی Rexroth شامل محصول HAB می باشد.

نکته جالب در رابطه با آکومولاتور تیوبی این است که با توجه به موقعیت و نحوه استفاده دارای رنگ بیرونی متفاوتی دارند.و همین مورد سبب می شود که مقاومت سطحی را برای آن ایجاد کند. مضاف بر این جنس تیوپ آکومولاتورهای تیوپی هم تقریبا همین شکلی می باشد اما با این تفاوت که با توجه به نوع کاربری و دمای سیال سیستم هیدرولیک از مواد تشکیل دهنده ی مختلفی انتخاب شود.
تنوع کپسول و تیوپ یکی دیگر از ویژگی های آکومولاتور های تیوپی می باشد که بسته به شرایط می باشد که این کپسول ها می توانند به صورت جوشی و یا یکپارچه باشند.