En

پمپ پیستونی شعاعی

پمپ های پیستون شعاعی هیدرولیکی معمولا برای سیستم های فشار بالا می باشد.(فشارکاری 400 تا 700bar).برای مثال در سیستم های هیدرولیکی از قبیل پرس، ماشین های پروسه ی پلاستیک و ماشین آلاتی برای گیره و حالت کلمپ. پمپ های پیستونی شعاعی تنها پمپ هایی هستند که با رضایتمندی در فشارهای کاری بالا کار می کنند. حتی تحت کارکرد پیوسته و مداوم.
پمپ های پیستون شعاعی هیدرولیکی در دو حالت موجود می باشند. با بلوک سیلندر خارج از مرکز که پیستون در داخل رینگ خارجی صلب می چرخد.
خارج از مرکز بودن کورس پیستون را تعیین می کند. یا با یک شفت خارج از مرکز، چرخش شفت به صورت خارج از مرکز، موجب حرکت پیستون به صورت نوسانی و شعاعی خواهد شد. برخی از مدل ها دارای تعداد پیستون فرد هستند که موجب کاهش پالس جریان می شود.
پارامترها:
حجم جابه جایی: 0.5 تا 100CC
ماکزیمم فشار: تا 700bar
محدوده ی سرعت: 1000 تا 3000rpm
در این نوع پمپ پیستون‌ها نسبت شفت به حالت شعاعی قرار گرفته‌اند و با چرخش شفت، پیستون‌ها باز و بسته می شوند. سیلندرها به صورت خارج از مرکز هستند و با نیروی گریز از مرکز، حرکت رفت و برگشتی تامین می گردد.
پمپ پیستون شعاعی هیدرولیکی نوع دیگر از پمپ هیدرولیکی می باشد.و در دو برند Hawe , Rexroth توسط رکسان پارسیان تامین می شود.

چگونگی کارکرد و عملکرد پمپ پیستونی شعاعی شامل " بلوک سیلندر بهمراه پیستون های مربوطه ، رینگ عکس العمل و یک شیر در قسمت مرکزی روتور می باشد . پیستون ها در نتیجه نیروی گریز از مرکز و فشار سیال پشت آنها همواره با سطح رینگ عکس العمل در تماس هستندکه جهت پمپ نمودن سیال می بایست رینگ عکس العمل در وضعیت خارج از مرکز نسبت به محور روتور قرار داشته باشد . و در نتیجه چرخش بلوک سیلندر و وجود خارج از مرکزی پیستون های یک طرف ( نیمه پایین ) به سمت خارج و پیستون های طرف دیگر به سمت داخل سیلندر(به طرف مرکز روتور ) حرکت می نمایند . در نقطه ای که پیستون ها از مرکز روتور فاصله می گیرند مکش لازم بوجود می آید و سیالدر این حالت می تواند از طریق مجرای ورودی شیر مرکزی به داخل سیلندر های مربوطه هدایت شود. .