En

موتور دنده ای هیدرولیکی رکسروت

موتور دنده ای هیدرولیکی با برند رکسروت شامل محصولات AZMF , AZMN , AZMG هستند که در ادامه توضیح داده می شوند.
موتورهای هیدرولیکی به کمک یک دایره نشان داده می‌شوندکه پیستون آنهادرآن مشخص شده است.مضاف براین،یک یا دو مثلث توپر،جهت حرکت روغن رانمایش می‌دهند.مثلث‌های توخالی بیانگر این است که واسطه انتقال فشار،یک گاز یا هواست.(کمپرسورهوا و پنوموتور).جهت مثلث‌ها در هیدروتورها روبه داخل است.

فروش محصولات rexroth,عرضه محصولات rexroth,قیمت rexroth,شرکت rexroth,رکسروت,محصولات رکسروت,نماینده rexroth,نماینده رکسروت