En

موتور پیستون شعاعی رکسروت

موتور هیدرولیکی پیستون شعاعی با برند رکسروت شامل محصولات CA , CAB , CB , CBP , M هستند.
فروش محصولات rexroth,عرضه محصولات rexroth,قیمت rexroth,شرکت rexroth,رکسروت,محصولات رکسروت,نماینده rexroth,نماینده رکسروت
هیدروموتورها یا موتورهای هیدرولیکی عمل کننده‌ای ایی می باشندکه بمانندسیلندرها با شیرها هدایت می‌شوند.در واقع این عمل کننده‌ها نیز توان هیدرولیکی رابه توان مکانیکی تبدیل می‌کنند،با این فرق که خروجیشان حرکت گردشی و دورانی دارد.