En

شیر کنترل سروو هیدرولیکی موگ

شیرهای سروو و سروو_پروپورشنال موگ به دقت بالا و قابلیت اطمینان بالا معروف هستند. با توجه به نیازهای بسیار دقیق و مشخص ، تولید و گسترش این نوع شیرها در سایزهای مختلف انجام گردیده است. که
باتوجه به تولید و گسترش این شیرها بر اساس نیازمندی های دقیق و کاربرد خاص آن ویژگی های عملکردی درایو، اسمبل و سایزهای مختلف از این شیرها موجود می باشد.
شیر کنترل سروو هیدرولیکی برند شرکت موگ شامل زیر گروه فلو کنترل هستند که در ادامه توضیح داده می شود.

رکسان پارسیان به عنوان نماینده moog ,یکی از بزرگترین عرضه کننده محصولات moog در زمینه هیدرولیک و پنوماتیک در کشور می باشد.