En

پمپ اسکرو IMO

پمپ اسکرو شرکت IMO از پیشرفته ترین پمپ های اسکرو هیدرولیک در جهان می باشند.
کاربرد این نوع پمپ ها (پمپ IMO) بیشتر در مواردی از قبیل روان کاری ماشین آلات, بالا برهای هیدرولیکی, و نیز حمل و نقل سوخت ها می باشد.
پمپ اسکرو دو یا چند پیچ درگیر سیال را با فشار به جلو می رانند . درگیری پیچ ها به نوعیست که باعث آب بندی سیال ما بین پیچ ها و پوسته پمپ می شود.
در اسکرو پمپ هیچ تنظیم کننده داخلی برای سایش وجود ندارد. در حقیقت ، نیروهای محوری سایش را جبران و لقی لازم بین دنده ها را فراهم می کنند. رانش های جانبی که در پمپ های هیدرولیک پره ای و دنده ای مشاهده می شود در این پمپ اسکرو وجود ندارد و فقط یاتاقان اصلی در انتهای محفظه پمپ برای نگهداری محور متحرک و قرار گیری آب بندی و تحمل نیرو های محوری کافی می باشد . پمپ اسکرو معمولا آرام کار می کند . به دلیل نیاز کم به روغنکاری ، تقریبا با آن همه نوع سیال را می توان پمپاژ کرد . قابلیت اعتماد این پمپ هیدرولیک به علت تعداد کم اجزای داخلی و سادگی آن ، زیاد است . سرعت کاری آن بالا ست وبه نوع سیال بستگی زیادی دارد . قابل ذکر است که سرعت در انواع تجاری آن حدود تاrpm 3600 است وقدرت تحمل فشار کاری آن نیز تا bar 80 می باشد.


رکسان پارسیان در زمینه تامین انواع پمپ IMO آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز می باشد.