En

اتصالات

اتصالات مشمول واسطه ها و رابط هایی می شوند که عموما دو نوع شیر یا دستگاه مختلف را به هم مرتبط می سازند و در واقع خانواده بسیار بزرگ و پر مصرفی در صنعت هدایت و کنترل سیال ها می باشند. بوشن ها، مغزی ها، لوپ ها، تبدیل ها، فلنج ها و ... همه اینها جزء زیر مجموعه این خانواده بزرگ می باشند.
قطعات هیدرولیک شامل انواع پمپها، موتورها، شیرها، سیلندرها و . . . دارای چندین پورت ورود و خروج روغن و پورتهای کنترلی میباشند که توسط انواع اتصالات به صورت رزوه ای یا فلنجی با لوله ها و شیلنگها به هم مرتبط میگردند. انتخاب نحوه اتصال مناسب نه تنها باعث کاهش هزینه ها و سهولت نصب میگردد بلکه امکان ایجاد نشتی را نیز کاهش میدهد.
سه نوع متداول از اتصالات برای ارتباط بین انواع لوله، تیوب و شلنگ و اتصال آنها به پورتهای قطعات هیدرولیک بکار میرود :
1) اتصال با رزوه های موازی
2) اتصال با رزوه های مخروطی
3) اتصال فلنجی

در حالت کلی می توان گفت که سر شیلنگیها و اتصالات لوله‌کشی یک شیلنگ و یا لوله را به یک شیلنگ و لوله دیگر و حتی به یک قسمت و واحداز سیستم ها وصل می کند.اما جهت اتصال چند روش وجود دارد: از طریق چنگک -پیچ کردن- بستهای لوله و شیلنگ.با توجه به فشار موجود در سیستم می توان روش های اتصال را انتخاب نمود.