En

چک ولو

شیر چک ولو از دیگر شیر های هیدرولیکی می باشد.به شیر چک ولو ,شیرهای یک طرفه و یا خودکار نیز گفته می شود.شیر های چک ولو معمولا در سیستم هیدرولیکی از بازگشت سیال جلوگیری می کنند.
معمولاً بخش کوچکی از جریان از طریق قرقره (اسپول) شیرهای کنترل جهت نشت می کند، در مواقعی که نیاز به توقف سیلندر زیر بار وجود دارد، می توان از نوع خاصی از چک ولو استفاده نمود. این نوع شیر یکطرفه، شیر یکطرفه با خط فرمان(Pilot operated check valve) نام دارد.
شیر چک ولو با خط فرمان، نوع دیگری از خانواده شیرهای یکطرفه است.با این تفاوت که در صورت بالا رفتن فشار در خط فرمان، مسیری که در حالت عادی مسدود است نیز باز شده و به سیال اجازه عبور داده می شود. در مکانیزم داخلی این شیر، توسط یک فنر سبک سوپاپ در محل خود بسته نگه داشته می شود و هنگامی که لازم است سیال در جهت مخالف جریان یابد، بایستی از طریق مجرای ورودی خط فرمان، به پیستونی که به انتهای سوپاپ متصل است، فشار کافی اعمال گردد. برای جلوگیری از افزایش فشار در پشت پیستون، مجرای جداگانه ای جهت تخلیه روغن تعبیه شده است. خط چین نشان داده شده در علامت سمبلیک چک ولو ، نشان دهنده خط فرمان می باشد.
شیر یکطرفه یا چک ولو شیرهایی هستند که فقط مجوز صدور عبور سیال را از یک سمت می دهند و عملکرد و کارکرد شیر های یک طرفه یا چک ولو بصورت اتوماتیک است. با توجه به مدل شیر یکطرفه یا چک ولو که دارای دیسک ها و اتصال دیسک به بدنه متفاوت هستند.نوع و شکل کارکرد شبیه بهم دارند و نحوه کارکرد شیر یکطرفه یا چک ولو به شکلی است که دیسک با بازویی به بدنه مهار شده است و این بازو تنها اجازه جایجایی به دیسک را در یک طرف مشخص میدهد،هنگامیکه فشار سیال به دیسک در جهت ورودی شیر یکطرفه یا چک ولو وارد شود بازو، دیسک را جابجا می کند و به سیال مجوز عبور داده می شود و پس از آن به علت نیروی سیال برگشتی و فنر موجود در بازوی شیر یکطرفه یا چک ولو و نیروی جاذبه دیسک به محل اولیه خود برگشته و مسیر شیر مجددا بسته می شود. حال اگر فشار در سمتی غیر از جهت اصلی شیر وارد شود دیسک مسیر را میبندد و مجوز برگشت به سیال داده نخواهد شد.
شیر های چک ولو توسط رکسان پارسیان در با برند Hawe قابل تامین میباشد