En

موتور پیستون محوری

موتور هیدرولیکی پیستون محوری زیر شاخه ی هیدروموتور و موتور های هیدرولیکی می باشد.
موتورهای پیستونی به لحاظ ساختار مشابه با پمپ های پیستونی می باشند. موتورهای پیستونی می توانند از نوع جابجایی ثابت و یا جابجایی متغییر باشند. این دسته از موتورها گشتاور را از طریق فشار اعمالی به انتهای پیستون ها و رفت و برگشت آن در داخل سیلندر تولید می کنند. بطور ساده در هیدروموتورهای پیستونی از پیستون های یکطرفه استفاده می شود که باز شدن آن توسط فشار سیالی است که بر آن ها اعمال می شود و با برگشت خود سیال را تخلیه می کنند. حرکت رفت و برگشتی پیستون توسط مکانیزم های مختلفی نظیر حلقه خارج از مرکز، محورخمیده و یا صفحه زاویه دار به حرکت دورانی شافت تبدیل می شود.
1- موتورهای پیستونی دارای کارائی بالاتری هستند.

2- توانائی انجام کار این گروه از موتورها در دورها و فشارهای بالا بسیار خوب است.

3- بدلیل نسبت، قدرت زیاد به وزن کمی که دارا هستند،این گروه از موتورها دارای کاربردهای فراوانی در صنایع فضائی دارند.

4- موتورهای پیستونی نوع محور مستقیم، بدلیل ساختمان ساده و قیمت مناسب، موارد استفاده فراوانی در ماشین آلات سنگین و خودروهای سنگین و معمولی دارند.

در صورتی که یکی از قسمت های این هیدروموتورها به درستی تعویض نشود، امکان دارد در حین انجام کار، خسارت بسیار زیادی به سیستم ھای صنایع وارد نماید.