En

موتور دنده ای

در موتورهای دنده ای ، فشار وارده بر سطوح دندانه ها، ازسمت روغن گشتاور ایجاد می کند.
یکی از چرخ دنده ها، به شافت خروجی موتور، متصل شده و سپس با حرکت چرخدنده ی متصل شده، هر دو دندانه با یکدیگر درگیر شده و سپس با هم می چرخند. تغییر در جهت جریان روغن، سبب تغییر در جهت گردش موتور می شود.این نوع موتورها فقط از نوع حجم جابجائی ثابت می باشند.
موتورهای دنده ای، بالانس هیدرولیکی نبوده، اما نمونه هایی از آنها ساخته شده که روغن فشار زیاد، از دو کانال ورودی با انحراف 180 از یکدیگر وارد موتور شده و روغن فشار کم از دو کانال خروجی با انحراف 180 از یکدیگر، از موتور خارج می گردند و بنابراین موتور فاقد نیروی برشی به شافت بوده و لذا در حالت بالانس هیدرولیکی، کار می نماید.
حداکثر فشار کارکرد موتورهای چرخ دنده ای نوع ساده متداول حدود 2000PSI است.از مزایای مهم این نوع موتورها، سادگی، مقاوم بودن در مقابل آلودگی روغن و از معایب آنان،پائین بودن راندمان را می توان نام برد.
موتورهای هیدرولیکی می توانند از نوع دنده داخلی باشند. موتورهای دنده داخلی قابلیت کار در فشارها و سرعتهای بالاتری دارند. همچنین حجم جابجایی موتورهای چرخ دنده داخلی بیشتر از موتورهای چرخ دنده خارجی می باشد.

در هیدروموتورهای نوع دنده ای هر چقدر سطح مقطع قسمت دنده‌ها بیشتر و بزرگ‌تر باشد یا اینکه قسمت دنده‌ها بزرگ‌تر باشد،سبب بیشتر شدن نیروی گشتاور هیدروموتور می گردد و باعث کاهش سرعت آن می‌گردد .معکوس این عمل نیز امکان پذیر می باشد.
این‌نمونه از هیدروموتورها در توان‌های مختلف قابل دسترس می‌باشد.برحسب hp- اسب بخار- kw کیلووات