En

آکومولاتور پیستونی

درآکومولاتور پیستونی هیدرولیکی، ناحیه ی سیال از ناحیه ی سیال از طریق یک اتصال پیستونی آهنی باآب بندی بی درزگازجدامی شود. ناحیه ی گاز از گاز نیتروژن پرشده است. ناحیه ی سیال به سیستم هیدرولیک وصل شده، بنابراین هرگونه افزایشی درفشار درمدار، موجب ورود سیال به آکومولاتور هیدرولیکی در اثرتراکم گاز می شود. برعکس،دراثر هر گونه افت فشار در مدار، گاز متراکم شده درآکومولاتور هیدرولیکی منبسط شده و آکومولاتور سیال را به مدار هدایت می کند.
آکومولاتورهای هیدرولیکی پیستونی درهرموقعیتی کارمی کنند. اماپیشنهادمی شودکه این نوع آکومولاتورها به گونه ای نصب شوندکه ناحیه ی گازشان به سمت بالا باشد تا از آلایندگی های موجود در انباشت سیال توسط گرانش درآببندی پیستون جلوگیری کند.
در این نوع آکومولاتورها پیستون به عنوان واسطه بین گاز و روغن .عمل می نماید.مزیت این نوع آکومولاتور عملکرد آن در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین می باشد.
معایب آکومولاتورهای پیستونی:
• هزینه ی بالای ساخت و محدودیت ابعادی می باشد.
• در فشار کاری پایین اصطکاک آب بند با دیواره سیلندر مانع عملکرد مناسب آن می شود
• به دلیل امکان نشتی از قسمت آب بند به صورت دوره ای نیاز به شارژ مجدد خواهد داشت.
آکومولاتورهای پیستونی به سبب اصطکاک میان سیلندر آکومولاتور و پیستون آن معمولا سرعت پاسخ گویی کمتری نسبت به آکومولاتور دیافراگمی و آکومولاتور تیوپی دارند و به اندازه دو مورد دیگر در دمپ کردن ضربه ناشی از افزایش ناگهانی فشار در جریال سیال ندارند. علاوه بر آن بدلیل حرکت رفت و برگشتی پیستون در آکومولاتور پیستونی سیال ورودی به آنها باید فیلتر شده و عاری از ذرات جامد باشد.

آکومولاتور پیستونی بصورت استوانه ای ساخته می شود و از پیستون به عنوان جدا کننده دو سیال تراکم پذیر که معمولا گاز نیتروژن است و سیال تراکم ناپذیر که معمولا روغن در سیستم های هیدرولیکی است استفاده می کند. آکومولاتورهای پیستونی در صنایع بسیار سنگین که نیاز به فشار و دبی بسیار بالای جریان است کاربرد بسیار زیادی دارند.