En

گیج روغن

گیج روغن هیدرولیک

گیج روغن افزایش و کاهش روغن در یک فضای محصور را نشان می دهد.گیج روغن وظیفه اندازه گیری و نشان دادن فشار بر روی سیستم هیدرولیکی را دارا می باشند. گیج ها در فرآیند رفع عیب سیستم های هیدرولیکی نقش بسیار ضروری دارند. این نوع وسایل اندازه گیری جریان و شدت سیال به تشخیص عدم کارآمدی تجهیزات می توانند کمک بسزایی کنند.
گیج روغن در صنایع بسیار مختلف و متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. از گیج روغن هوا و روغن در اتومبیل و قطار و هواپیما تا گیج روغن که بر روی مخازن پرفشار در صنایع مختلف بسته می شود تا مقدار تغییرات روغن مشاهده شود، از مخازن شرکت های مواد غذایی تا بویلرهای بخار، و تمام تجهیزاتی که در آنها تغییرات روغن می تواند بر عملکرد سیستم تاثیر بگذارد، همه و همه نیاز به گیج روغن دارند تا عملکرد درست و طولانی مدت تجهیزات تثبیت شود.

شرکت رکسان پارسیان این توانایی را داردکه مجموعه کاملی از گیج های روغن هیدرولیک را تهیه و تامین نماید و در دسترس شما قرار گرفته دهد تا از این طریق توانسته باشد برای شما امکان انتخاب و خرید بهترین محصول با بهترین قیمت برای حفظ و نگهداری سیستم های هیدرولیک تجهیزات خود را ایجاد کرده باشد.