En

تانک هیدرولیک

تانک هیدرولیک را برای ذخیره کردن روغن مورد نیاز جهت سیستم های هیدرولیکی مورد استفاده قرار می دهند. جنس تانک هیدرو لیک معمولا از ورقه های فولادین می باشد. مراحل هایی در داخل تانک هیدرولیک انجام میگیرد که در ذیل توضیح خواهیم داد :

1-سرد شدن روغن داغ برگشتی از عمل کننده های سیستم هیدرولیکی توسط انتقال حرارت تشعشعی

2-از هم جدا شدن حباب های هوا از روغن و تجمع هوا در قسمت بالای تانک هیدرولیک

3-از هم جدا شدن ذره های گرد وغبار و براده و تجمع آنها در انتهای تانک هیدرولیک

تانک هیدرولیک را می توان به دو دسته باز و بسته تقسیم بندی نمود.حال تانک باز به تانکی گفته می شود که داخل آن با اتمسفر در ارتباط باشد و تانک بسته به تانکی می گویند که سیال داخلش ارتباط با اتمسفر وجود نداشته باشد.به عنوان مثال تانک هایهیدرولیکی شرکت کوماتسو تانک هایی از نوع بسته هستند که تحت فشار قرار دارند سطح روغن داخل تانک هیدرولیک زمانیکه سیلندر باز می شود به سمت پایین و در زمانیکه سیلندر بسته شود به طرف بالا حرکت می کند.

هنگامیکه ارتفاع روغن داخل تانک هیدرولیک از حد نصاب پایینتر باشد پمپ هیدرولیک امکان دارد به داخل خود هوا بکشد . که این هوا کشیدن پمپ به دو صورت قابل شناسایی می باشد:
1-سروصدای خیلی زیاد هنگام فعالیت پمپ
2- تجهیزات هیدرولیکی به صورت نادرست عمل خواهند کرد
3-درجه حرارت روغن شدیدا بالا رفته و همین امر باعث آسیب رسیدن به اعضای هیدرولیک می شود.
افزایش ارتفاع روغن تانک هیدرولیک نیز سبب میگردد زمانیکه سیلندر ها بسته می شوند روغن از سر تانک هیدرولیک بیرون بریزد.
به طور کلیارتفاع سطح روغن در تانک هیدرولیک میبایست در حدنصاب معینی باشد و به صورت مستمر بازرسی گردد.

زمانیکه موتوردر حالت روشن قرار دارد و حتی بعد از خاموش شدن موتور باز کردن در تانک هیدرولیک بسیارخطرناک می باشد زیرا روغن موجود در تانک هیدرولیک تحت فشار و درجه حرارت زیاد است و امکان داردبه سمت بیرون پاشیده شود و به اپراتور یا بازرس آسیب جدی برساند.حتما قبل از باز نمودن درب تانک هیدرولیک میبایست آنرا کمی شل کرد تا فشار داخل تانک هیدرولیک آهسته خارج گردد.