En

فیلتر خط برگشت

این نوع فیلتر در مسیر روغن برگشتی به مخزن قرار گرفته وتمامی روغن تخلیه شده به مخزن را فیلترمی کند.دارای شیر بای پس ونشانگرمیزان گرفتگی روزنه ها می باشد.درصورت گرفتگی روزنه های فیلتر روغن از مسیر بای پس تخلیه می شود.
فیلتر هیدرولیکی دارای انواع مختلف برای فعالیت های مختلف طراحی و ساخته شده است.که فیلتر خط برگشت یکی از آنها می باشد.
فیلترهای هیدرولیکی شامل فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط فشار، فیلتر خط مکش از برندهای, STAUFF, HYDAC, ,REXROTH , EATON