En

فیلتر مکش

در خط مکش بین مخزن و پمپ قرار می گیرد و روغن ورودی پمپ را فیلتر می کند. افت یا اختلاف فشار درمسیر قبل از پمپ باید بسیار پایین(حداکثر(۲۱/.-barباشد تااز بروز پدیده کاویتاسیون جلوگیری شود.به همین دلیل درخط مکش معمولا”ازفیلتر های مکش بامش ۱۴۰میکرون ودارای سوپاپ بای پس(درصورت گرفتگی روزنه های فیلترعبور روغن از این مسیر بدون گذشتن از فیلترمقدور می گردد) یا صافی های باتوری سیمی بافته شده با مش بالاوقابل تمیزکردن استفاده می شود.قابل ذکر است فیلترمکش با توری مکش متفاوت می باشد.توری مکش ازورود ذرات بزرگ وحباب های هوابه پمپ جلوگیری کرده ودر ابتدای مسیر قرار گرفته وبدون سوپاپ بای پس می باشد.فیلتر هیدرولیکی دارای انواع مختلف برای فعالیت های مختلف طراحی و ساخته شده است.که فیلتر مکش یکی از آنها می باشد.
فیلترهای هیدرولیکی شامل فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط فشار، فیلتر خط مکش میشود که از جمله برند های معروف آن را که شرکت رکسان پارسیان بصورت 100% اورجینال تهیه و تقدیم میکند شامل برندهای Hydac, Rexroth , Eaton, Stauff میباشد.