En

تجهیزات اندازه گیری روغن

اندازه گیری امریست ضروری در همه ی زمینه ها به خصوص موارد فنی و مهندسی زیرا کار بسیار دقیق و حساس است.و نیازمند تجهیزات پیشرفته می باشد.از این رو در زمینه روغن هم این تجهیزات وجود دارد.
برای مانیتور کردن، کنترل و تشخیص سیستم های تحت فشار نیاز به اندازه گیری مواردی از قبیل فشار، دما و جریان می باشد. در برخی سیستم ها مستندسازی داده های اندازه گیری پایه ای برای ارزیابی داده های اندازه گیری امری لازم و ضروریست.
ترکیب محصولات اندازه گیری با نرم افزارهای حرفه ای موجب کاربرد گسترده ای از این تجهیزات می گردد.

راه و مسیر انتقال روغن در یک سیستم هیدرولیک معمولاً شامل المان‌های زیر است:

۱- شیلنگ‌های فشار قوی

۲- لوله‌های فشارقوی

۳- اتصالات مختلف هیدرولیک

۴- گیج‌های فشارسنج

۵- فیلترها

در مسیر انتقال، روغن هیدرولیک تحت‌فشار جریان دارد؛ ازاین‌رو لوله‌ها، شیلنگ‌ها و اتصالات باید به‌نوعی باشند که درصورت بروز نوسانات فشار در مدار و ضربه‌های تولیدشده در اثر آن، عمل آببندی در آن‌ها به‌طور کامل انجام شود و هیچ‌گونه نشتی روغن در مدار مشاهده نشود.