En

شیر کنترل فشار رکسروت

شیر کنترل فشارهیدرولیکی برند شرکت رکسروت شامل دو زیر گروه رلیف ولوهای عملکرد مستقیم ورلیف ولوهای پایلوتی هستند که در ادامه توضیح داده می شود.
شیرهای اطمینان جز شیرهای کنترل فشار می باشند و از تجهیزات بخصوصی ساخته شده اند.که سبب امن شدن یک واحد دربرابرافزایش ناگهانی فشارمی گردد.شیرهای اطمینان به نوعی ابزاری اند که جهت پیشگیری از فشارهای زیاد در،کارخانه ها ،انواع مجموعه های صنعتی و جهت انواع سیالات مانند گاز، بخار، آب و... استفاده می گردند. ابزارهای محدودیت کننده فشار در کاربردهای گفته شده معمولا بدلیل فشار متحمل شده ، لوله ها ودستگاهها و یا محصولات تولیدی وحتی موارد مربوط با حفظ ایمنی دیگران است که به آن محدوده ی فشار کارکرد امن اطلاق می گردد. نوع طراحی قطعات داخلی شیراطمینان با مشخصه ها و نحوه باز شدن شیر ارتباط مستقیم دارد.معمولا این طراحی به شکلی است که پس ازبازشدن شیر اطمینان به علت فشار زیاد ، بدلیل خاصیت POP Action این عمل افزایش یافته تا زمانی که شیر طمینان بطور کامل باز گردد.
به وسیله ی شیر کنترل فشار می ­توانیم فشار موجود درسیستم هیدرولیکی را تا حدود زیادی کاهش دهیم. و یا میزان آن را محدود کنیم. به این شیوه براحتی می توان از تغییرات فشار در سیستم هیدرولیکی که سبب می شود اثرات مخرب بر جای گذاشته شود، جلوگیری به عمل آورد.