En

آکومولاتورهای دیافراگمی EPE

آکومولاتور های دیافراگمی با داشتن بازدهی و کاربرد بسیار درست برای نگه داری فشار سیال موجود و همچنین جهت جبران نشتی داخل سیستم جریان هیدرولیک عموما همراه با یک کپسول دو تکه ای که بصورت الکترونی و دقیق جوشکاری شده است و همچنین بسیارمقاوم در برابر شرایط آب و هوایی گوناگون هستند ساخته شده اند. آکومولاتور دیافراگمی برای اینکه بتواند فشار سیال سیستم را جبران نماید از خاصیت تراکم پذیری نیروژن در حالیکه خنثی و بدون خطر است, استفاده می کند.
آکومولاتورهای دیافراگمی اغلب مواقع در خط لوله جریان هایی از سیال سیستم متصل می شوند که حجم ذخیره شده مورد نیاز مایع خیلی کم و حداکثر تا چهار لیتر باشد. آکومولاتور دیافراگمیاین توانایی بسیار بالا را در جذب نمودن ضربات بوجود آمده از افزایش ناگهانی فشار دارا می باشند وهمچنین سبببالا رفتن طول عمرپمپ و اتصالات جریان هیدرولیک در مسیر می گردند.

آکومولاتورهای دیافراگمی EPE:شامل AM , AML , AMS