En

آکومولاتورهای تیوبی Hydac

از دیگر خصوصیات و ویژگی آکومولاتور تیوپی متنوع بودن نوع تیوب و کپسول آنها با توجه به شرایط می باشد که این کپسول ها می توانند به صورت قالبی و جوشی باشند.
رنگی که جهت پوشش سطوح آکومولاتور تیوپی نوعی استقامت در برابر محیط را برای آنها به وجود می آورد که با توجه به نوع کاربردشان متفاوت می باشد. جنسی که برای تیوپ آکومولاتورهای تیوپی انتخاب می شودقطعا با توجه به کاربرد آنها وهمچنین مواد بکار برده شده و حرارت سیال از متریل متفاوتی استفاده می شود.
آکومولاتورهای تیوپی در صنایع مختلف از جمله معادن و حفاری، راهسازی، ماشین آلات کشاورزی و گروه وسیعی از سایر صنایع بکار گرفته می شود.این گستردگی در کاربرد به دلایل متفاوتی نظیر سادگی در اتصال ,روان بودن و قدرت در تطبیق با دما می باشد
آکومولاتورهای تیوبی Hydac شامل SB می باشد